Met een enquête die is opgesteld met vragen die gaan over de leefbaarheid van de wijk, cultuur van de wijk, persoonlijk leven van mensen en geloofsovertuiging gaan we in verschillende straten de deuren langs. Vaak loopt deze enquête uit tot een lang gesprek over wat de persoon belangrijk vind in het leven, meegemaakt heeft in zijn leven, wat zijn levensovertuiging is e.d.. Er zijn al veel mooie gesprekken geweest.
Ook bieden we mensen het Nieuwe Testament aan, dit boekje heet: ‘City Book Breda’ en heeft een ‘Breda-cover’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s